Yëgle yu

 1. tajoor
 2. b-
 3. y-

simple definite determiner

nearby relation

Bennaan
 1. tajoor bi
mbooloo
 1. tajoor yi

distant relation

Bennaan
 1. tajoor ba
mbooloo
 1. tajoor ya

simple indefinite determiner

Bennaan
 1. ab tajoor
mbooloo
 1. ay tajoor
plural (contraction)
 1. i tajoor

demonstrative determiner

object close to the speaker
 1. tajoor bii
 2. mbaa
 3. bii tajoor
object close to the speaker
 1. tajoor boobu
 2. mbaa
 3. boobu tajoor
distant object
 1. tajoor bale
 2. mbaa
 3. bale tajoor
soppikuwu
 1. tajoor bee
 2. mbaa
 3. bee tajoor
distant object close to the partner
 1. tajoor boobale
 2. mbaa
 3. boobale tajoor
soppikuwu
 1. tajoor booba
 2. mbaa
 3. booba tajoor
soppikuwu
 1. tajoor boobee
 2. mbaa
 3. boobee tajoor

relative determiner

indefinite
 1. tajoor buy
definite
 1. tajoor biy

quantifying determiner

yam
 1. tajoor bepp
reproductive
 1. beneen tajoor

genitive determiner

Bennaan
 1. sama tajoor
 2. sa tajoor
 3. tajooram
 4. sunu tajoor
 5. seen tajoor
 6. seen tajoor
mbooloo
 1. samay tajoor
 2. say tajoor
 3. ay tajooram
 4. sunuy tajoor
 5. seeni tajoor
 6. seeni tajoor