Yëgle yu

 1. sauer

Méngaleeg adjective

 1. sauer
 2. saurer
 3. sauersten

Declension ak jumtukaayu xàmmeel

Góor
 1. der sauere
 2. des saueren
 3. dem saueren
 4. den saueren
Jigéen
 1. die sauere
 2. der sauere
 3. der saueren
 4. die saueren
maandu
 1. das sauere
 2. des sauere
 3. dem saueren
 4. das saueren
mbooloo
 1. die saueren
 2. der saueren
 3. den saueren
 4. die saueren

Declension ak jumtukaayu xàmmeedil

Góor
 1. ein sauerer
 2. eines saueren
 3. einem sauerem
 4. einen saueren
Jigéen
 1. eine sauere
 2. einer sauere
 3. einer sauerer
 4. eine sauerer
maandu
 1. ein saueres
 2. eines saueres
 3. einem sauerem
 4. ein saueren
mbooloo
 1. - sauere
 2. - sauere
 3. - saueren
 4. - sauerer

Declension waliif juumtukaay

Góor
 1. sauerer
 2. saueren
 3. saueren
 4. saueren
Jigéen
 1. sauere
 2. sauere
 3. saueren
 4. saueren
maandu
 1. saueres
 2. saueres
 3. saueren
 4. saueren
mbooloo
 1. saueren
 2. saueren
 3. saueren
 4. saueren

Méngalewu

Declension ak jumtukaayu xàmmeel

Góor
 1. der sauere
 2. des saueren
 3. dem saueren
 4. den saueren
Jigéen
 1. die sauere
 2. der sauere
 3. der saueren
 4. die saueren
maandu
 1. das sauere
 2. des sauere
 3. dem saueren
 4. das saueren
mbooloo
 1. die saueren
 2. der saueren
 3. den saueren
 4. die saueren

Declension ak jumtukaayu xàmmeedil

Góor
 1. ein sauerer
 2. eines saueren
 3. einem sauerem
 4. einen saueren
Jigéen
 1. eine sauere
 2. einer sauere
 3. einer sauerer
 4. eine sauerer
maandu
 1. ein saueres
 2. eines saueres
 3. einem sauerem
 4. ein saueren
mbooloo
 1. keine sauere
 2. keiner sauere
 3. keinen saueren
 4. keine sauerer

Declension waliif juumtukaay

Góor
 1. sauerer
 2. saueren
 3. saueren
 4. saueren
Jigéen
 1. sauere
 2. sauere
 3. saueren
 4. saueren
maandu
 1. saueres
 2. saueres
 3. saueren
 4. saueren
mbooloo
 1. saueren
 2. saueren
 3. saueren
 4. saueren

Superlative

Declension ak jumtukaayu xàmmeel

Góor
 1. der sauerste
 2. des sauersten
 3. dem sauersten
 4. den sauersten
Jigéen
 1. die sauerste
 2. der sauerste
 3. der sauersten
 4. die sauersten
maandu
 1. das sauerste
 2. des sauerste
 3. dem sauersten
 4. das sauersten
mbooloo
 1. die sauersten
 2. der sauersten
 3. den sauersten
 4. die sauersten

Declension ak jumtukaayu xàmmeedil

Góor
 1. ein sauerster
 2. eines sauersten
 3. einem sauerstem
 4. einen sauersten
Jigéen
 1. eine sauerste
 2. einer sauerste
 3. einer sauerster
 4. eine sauerster
maandu
 1. ein sauerstes
 2. eines sauerstes
 3. einem sauerstem
 4. ein sauersten
mbooloo
 1. keine sauerste
 2. keiner sauerste
 3. keinen sauersten
 4. keine sauerster

Declension waliif juumtukaay

Góor
 1. sauerster
 2. sauersten
 3. sauersten
 4. sauersten
Jigéen
 1. sauerste
 2. sauerste
 3. sauersten
 4. sauersten
maandu
 1. sauerstes
 2. sauerstes
 3. sauersten
 4. sauersten
mbooloo
 1. sauersten
 2. sauersten
 3. sauersten
 4. sauersten