Yëgle yu

 1. musal

Daytalu anam

Perfective Aspect

Present
 1. musal
 2. musal
 3. musal
 4. musal
 5. musal
 6. musal
Perfect
 1. musaloon
 2. musaloon
 3. musaloon
 4. musaloon
 5. musaloon
 6. musaloon
Present Negation
 1. musalul
 2. musalul
 3. musalul
 4. musalul
 5. musalul
 6. musalul
Perfect Negation
 1. musaluloon
 2. musaluloon
 3. musaluloon
 4. musaluloon
 5. musaluloon
 6. musaluloon

Lu jëm ci digle

Present
 1. musal
 2. musal
 3. musal
 4. musal
 5. musal
 6. musal
Perfect
 1. musal
 2. musal
 3. musal
 4. musal
 5. musal
 6. musal
Present Negation
 1. musal
 2. musal
 3. musal
 4. musal
 5. musal
 6. musal
Perfect Negation
 1. musal
 2. musal
 3. musal
 4. musal
 5. musal
 6. musal

Progressive form

Perfective Aspect

Present
 1. musal
 2. musal
 3. musal
 4. musal
 5. musal
 6. musal
Perfect
 1. musaloon
 2. musaloon
 3. musaloon
 4. musaloon
 5. musaloon
 6. musaloon

Lu jëm ci digle

Present
 1. musal
 2. musal
 3. musal
 4. musal
 5. musal
 6. musal
Perfect
 1. musal
 2. musal
 3. musal
 4. musal
 5. musal
 6. musal

Emphasis on the subject (LA form)

Perfective Aspect

Present
 1. musal
 2. musal
 3. musal
 4. musal
 5. musal
 6. musal
Perfect
 1. musaloon
 2. musaloon
 3. musaloon
 4. musaloon
 5. musaloon
 6. musaloon
Present Negation
 1. musalul
 2. musalul
 3. musalul
 4. musalul
 5. musalul
 6. musalul

Lu jëm ci digle

Present
 1. musal
 2. musal
 3. musal
 4. musal
 5. musal
 6. musal
Perfect
 1. musal
 2. musal
 3. musal
 4. musal
 5. musal
 6. musal

Emphasis on the verb (DA form)

Perfective Aspect

Present
 1. musal naa
 2. verb nga
 3. musal naa
 4. musal nanu
 5. musal ngeen
 6. musal ñanu
Perfect
 1. musaloon naa
 2. verboon nga
 3. musaloon naa
 4. musaloon nanu
 5. musaloon ngeen
 6. musaloon ñanu
Present Negation
 1. musaluma
 2. musaluloo
 3. musalul
 4. musalunu
 5. musaluleen
 6. musalunu
Perfect Negation
 1. musaluma woon
 2. musaluloo woon
 3. musaluloon
 4. musalunu woon
 5. musaluleen woon
 6. musalunu woon

Emphasis on the complement

Perfective Aspect

Present
 1. musal
 2. musal
 3. musal
 4. musal
 5. musal
 6. musal
Perfect
 1. musaloon
 2. musaloon
 3. musaloon
 4. musaloon
 5. musaloon
 6. musaloon
Present Negation
 1. musalul
 2. musalul
 3. musalul
 4. musalul
 5. musalul
 6. musalul
Perfect Negation
 1. musaluloon
 2. musaluloon
 3. musaluloon
 4. musaluloon
 5. musaluloon
 6. musaluloon

Lu jëm ci digle

Present
 1. musal
 2. musal
 3. musal
 4. musal
 5. musal
 6. musal
Perfect
 1. musal
 2. musal
 3. musal
 4. musal
 5. musal
 6. musal
Present Negation
 1. musal
 2. musal
 3. musal
 4. musal
 5. musal
 6. musal
Perfect Negation
 1. musal
 2. musal
 3. musal
 4. musal
 5. musal
 6. musal

Affirmative statement

Perfective Aspect

Present
 1. musal
 2. musal
 3. musal
 4. musal
 5. musal
 6. musal
Perfect
 1. musaloon
 2. musaloon
 3. musaloon
 4. musaloon
 5. musaloon
 6. musaloon
Present Negation
 1. musalul
 2. musalul
 3. musalul
 4. musalul
 5. musalul
 6. musalul
Perfect Negation
 1. musaluloon
 2. musaluloon
 3. musaluloon
 4. musaluloon
 5. musaluloon
 6. musaluloon

Lu jëm ci digle

Present
 1. musal
 2. musal
 3. musal
 4. musal
 5. musal
 6. musal
Perfect
 1. musal
 2. musal
 3. musal
 4. musal
 5. musal
 6. musal
 7. musal
 8. musal
 9. musal
 10. musal
 11. musal
 12. musal
Present Negation
 1. musal
 2. musal
 3. musal
 4. musal
 5. musal
 6. musal
Perfect Negation
 1. musal
 2. musal
 3. musal
 4. musal
 5. musal
 6. musal
 7. musal
 8. musal
 9. musal
 10. musal
 11. musal
 12. musal

Projective

Lu jëm ci digle

Present
 1. musal
 2. musal
 3. musal
 4. musal
 5. musal
 6. musal
Present Negation
 1. musal
 2. musal
 3. musal
 4. musal
 5. musal
 6. musal
Habitual Present
 1. musal
 2. musal
 3. musal
 4. musal
 5. musal
 6. musal
Habitual Perfect
 1. musal
 2. musal
 3. musal
 4. musal
 5. musal
 6. musal
Habitual Present Negation
 1. musal
 2. musal
 3. musal
 4. musal
 5. musal
 6. musal
Habitual Perfect Negation
 1. musal
 2. musal
 3. musal
 4. musal
 5. musal
 6. musal

Instruction

Perfect Present
 1. musal
 2. musal
 3. musal
 4. musal
 5. musal
 6. musal
Imperfect Present
 1. musal
 2. musal
 3. musal
 4. musal
 5. musal
 6. musal
Perfect Present Negation
 1. musal
 2. musal
 3. musal
 4. musal
 5. musal
 6. musal
Imperfective Perfect Negation
 1. musal
 2. musal
 3. musal
 4. musal
 5. musal
 6. musal

Conditional tense

Perfective Aspect

Present
 1. musalee
 2. musalee
 3. musalee
 4. musalee
 5. musalee
 6. musalee
Perfect
 1. musalee
 2. musalee
 3. musalee
 4. musalee
 5. musalee
 6. musalee
Present Negation
 1. musalulee
 2. musalulee
 3. musalulee
 4. musalulee
 5. musalul
 6. musalul
Perfect Negation
 1. musalulee
 2. musalulee
 3. musalulee
 4. musalulee
 5. musalulee
 6. musalulee
 7. musal
 8. musal
 9. musal
 10. musal
 11. musal
 12. musal

Lu jëm ci digle

Present
 1. musal
 2. musal
 3. musal
 4. musal
 5. musal
 6. musal
Perfect
 1. musal
 2. musal
 3. musal
 4. musal
 5. musal
 6. musal
Present Negation
 1. musal
 2. musal
 3. musal
 4. musal
 5. musal
 6. musal
Perfect Negation
 1. musal
 2. musal
 3. musal
 4. musal
 5. musal
 6. musal
 7. musal
 8. musal
 9. musal
 10. musal
 11. musal
 12. musal

Ndigal

Perfect Present
 1. musalal
 2. musalleen
Perfect Present
 1. musal
 2. musal
Negation
 1. musal
 2. musal
Negation
 1. musal
 2. musal

Conditional tense

Perfect Present
 1. musalee
 2. musalee
 3. musalee
 4. musalee
 5. musalee
 6. musal
Imperfect Present
 1. musal
 2. musal
 3. musal
 4. musal
 5. musal
 6. musal
Perfect Present Negation
 1. musalulee
 2. musalulee
 3. musalulee
 4. musalulee
 5. musalul
 6. musalulee
Imperfective Perfect Negation
 1. musalee
 2. musalee
 3. musalee
 4. musalee
 5. musalee
 6. musal