Yëgle yu

 1. kufahamu
 2. kufahamu

Present

Affirmation
 1. ninafahamu
 2. unafahamu
 3. anafahamu
 4. tunafahamu
 5. mnafahamu
 6. wanafahamu
 7.  
 8. kinafahamu
 9. vinafahamu
 10.  
 11. unafahamu
 12. inafahamu
 13.  
 14. linafahamu
 15. yanafahamu
 16.  
 17. inafahamu
 18. zinafahamu
 19.  
 20. unafahamu
 21. zinafahamu
 22. yanafahamu
Negation
 1. sifahamu
 2. hufahamu
 3. hafahamu
 4. hatufahamu
 5. hamfahamu
 6. hawafahamu
 7.  
 8. hakifahamu
 9. havifahamu
 10.  
 11. haufahamu
 12. haifahamu
 13.  
 14. halifahamu
 15. hayafahamu
 16.  
 17. haifahamu
 18. hazifahamu
 19.  
 20. haufahamu
 21. hazifahamu
 22. hayafahamu

Present Progressive

Affirmation
 1. nafahamu
 2. wafahamu
 3. afahamu
 4. twafahamu
 5. mwafahamu
 6. wafahamu
 7.  
 8. NE
 9. NE
 10.  
 11. NE
 12. NE
 13.  
 14. NE
 15. NE
 16.  
 17. NE
 18. NE
 19.  
 20. NE
 21. NE
 22. NE
Negation
 1. sifahamu
 2. hufahamu
 3. hafahamu
 4. hatufahamu
 5. hamfahamu
 6. hawafahamu
 7.  
 8. NE
 9. NE
 10.  
 11. NE
 12. NE
 13.  
 14. NE
 15. NE
 16.  
 17. NE
 18. NE
 19.  
 20. NE
 21. NE
 22. NE

Perfect

Affirmation
 1. nimefahamu
 2. umefahamu
 3. amefahamu
 4. tumefahamu
 5. mmefahamu
 6. wamefahamu
 7.  
 8. kimefahamu
 9. vimefahamu
 10.  
 11. umefahamu
 12. imefahamu
 13.  
 14. limefahamu
 15. yamefahamu
 16.  
 17. imefahamu
 18. zimefahamu
 19.  
 20. umefahamu
 21. zimefahamu
 22. yamefahamu
Negation
 1. sijafahamu
 2. hujafahamu
 3. hajafahamu
 4. hatujafahamu
 5. hamjafahamu
 6. hawajafahamu
 7.  
 8. hakijafahamu
 9. havijafahamu
 10.  
 11. haujafahamu
 12. haijafahamu
 13.  
 14. halijafahamu
 15. hayajafahamu
 16.  
 17. haijafahamu
 18. hazijafahamu
 19.  
 20. haujafahamu
 21. hazijafahamu
 22. hayajafahamu

Past

Affirmation
 1. nilifahamu
 2. ulifahamu
 3. alifahamu
 4. tulifahamu
 5. mlifahamu
 6. walifahamu
 7.  
 8. kilifahamu
 9. vilifahamu
 10.  
 11. ulifahamu
 12. ilifahamu
 13.  
 14. lilifahamu
 15. yalifahamu
 16.  
 17. ilifahamu
 18. zilifahamu
 19.  
 20. ulifahamu
 21. zilifahamu
 22. yalifahamu
Negation
 1. sikufahamu
 2. hukufahamu
 3. hakufahamu
 4. hatukufahamu
 5. hamkufahamu
 6. hawakufahamu
 7.  
 8. hakikufahamu
 9. havikufahamu
 10.  
 11. haukufahamu
 12. haikufahamu
 13.  
 14. halikufahamu
 15. hayakufahamu
 16.  
 17. haikufahamu
 18. hazikufahamu
 19.  
 20. haukufahamu
 21. hazikufahamu
 22. hayakufahamu

Past Progressive

Affirmation
 1. nilikuwa ninafahamu
 2. ulikuwa unafahamu
 3. alikuwa anafahamu
 4. tulikuwa tunafahamu
 5. mlikuwa mnafahamu
 6. walikuwa wanafahamu
 7.  
 8. kilikuwa kinafahamu
 9. vilikuwa vinafahamu
 10.  
 11. ulikuwa unafahamu
 12. ilikuwa inafahamu
 13.  
 14. lilikuwa linafahamu
 15. yalikuwa yanafahamu
 16.  
 17. ilikuwa inafahamu
 18. zilikuwa zinafahamu
 19.  
 20. ulikuwa unafahamu
 21. zilikuwa zinafahamu
 22. yalikuwa yanafahamu
Negation
 1. NE
 2. NE
 3. NE
 4. NE
 5. NE
 6. NE
 7.  
 8. NE
 9. NE
 10.  
 11. NE
 12. NE
 13.  
 14. NE
 15. NE
 16.  
 17. NE
 18. NE
 19.  
 20. NE
 21. NE
 22. NE

Future

Affirmation
 1. nitafahamu
 2. utafahamu
 3. atafahamu
 4. tutafahamu
 5. mtafahamu
 6. watafahamu
 7.  
 8. kitafahamu
 9. vitafahamu
 10.  
 11. utafahamu
 12. itafahamu
 13.  
 14. litafahamu
 15. yatafahamu
 16.  
 17. itafahamu
 18. zitafahamu
 19.  
 20. utafahamu
 21. zitafahamu
 22. yatafahamu
Negation
 1. sitafahamu
 2. hutafahamu
 3. hatafahamu
 4. hatutafahamu
 5. hamtafahamu
 6. hawatafahamu
 7.  
 8. hakitafahamu
 9. havitafahamu
 10.  
 11. hautafahamu
 12. haitafahamu
 13.  
 14. halitafahamu
 15. hayatafahamu
 16.  
 17. haitafahamu
 18. hazitafahamu
 19.  
 20. hautafahamu
 21. hazitafahamu
 22. hayatafahamu

Future Progressiv

Affirmation
 1. nitakuwa ninafahamu
 2. utakuwa unafahamu
 3. atakuwa anafahamu
 4. tutakuwa tunafahamu
 5. mtakuwa mnafahamu
 6. watakuwa wanafahamu
 7.  
 8. kitakuwa kinafahamu
 9. vitakuwa vinafahamu
 10.  
 11. utakuwa unafahamu
 12. itakuwa inafahamu
 13.  
 14. litakuwa linafahamu
 15. yatakuwa yanafahamu
 16.  
 17. itakuwa inafahamu
 18. zitakuwa zinafahamu
 19.  
 20. utakuwa unafahamu
 21. zitakuwa zinafahamu
 22. yatakuwa yanafahamu
Negation
 1. NE
 2. NE
 3. NE
 4. NE
 5. NE
 6. NE
 7.  
 8. NE
 9. NE
 10.  
 11. NE
 12. NE
 13.  
 14. NE
 15. NE
 16.  
 17. NE
 18. NE
 19.  
 20. NE
 21. NE
 22. NE

Habitual

Affirmation
 1. mimi hufahamu
 2. wewe hufahamu
 3. yeye hufahamu
 4. sisi hufahamu
 5. ninyi hufahamu
 6. wao hufahamu
 7.  
 8. hufahamu
 9. hufahamu
 10.  
 11. hufahamu
 12. hufahamu
 13.  
 14. hufahamu
 15. hufahamu
 16.  
 17. hufahamu
 18. hufahamu
 19.  
 20. hufahamu
 21. hufahamu
 22. hufahamu
Negation
 1. huwa sifahamu
 2. huwa hufahamu
 3. huwa hafahamu
 4. huwa hatufahamu
 5. huwa hamfahamu
 6. huwa hawafahamu
 7.  
 8. huwa hakifahamu
 9. huwa havifahamu
 10.  
 11. huwa haufahamu
 12. huwa haifahamu
 13.  
 14. huwa halifahamu
 15. huwa hayafahamu
 16.  
 17. huwa haifahamu
 18. huwa hazifahamu
 19.  
 20. huwa haufahamu
 21. huwa hazifahamu
 22. huwa hayafahamu

Subjunctive

Affirmation
 1. nifahamu
 2. ufahamu
 3. afahamu
 4. tufahamu
 5. mfahamu
 6. wafahamu
 7.  
 8. kifahamu
 9. vifahamu
 10.  
 11. ufahamu
 12. ifahamu
 13.  
 14. lifahamu
 15. yafahamu
 16.  
 17. ifahamu
 18. zifahamu
 19.  
 20. ufahamu
 21. zifahamu
 22. yafahamu
Negation
 1. nisifahamu
 2. usifahamu
 3. asifahamu
 4. tusifahamu
 5. msifahamu
 6. wasifahamu
 7.  
 8. kisifahamu
 9. visifahamu
 10.  
 11. usifahamu
 12. isifahamu
 13.  
 14. lisifahamu
 15. yasifahamu
 16.  
 17. isifahamu
 18. zisifahamu
 19.  
 20. usifahamu
 21. zisifahamu
 22. yasifahamu

Conditional 1

Affirmation
 1. nikifahamu
 2. ukifahamu
 3. akifahamu
 4. tukifahamu
 5. mkifahamu
 6. wakifahamu
 7.  
 8. kikifahamu
 9. vikifahamu
 10.  
 11. ukifahamu
 12. ikifahamu
 13.  
 14. likifahamu
 15. yakifahamu
 16.  
 17. ikifahamu
 18. zikifahamu
 19.  
 20. ukifahamu
 21. zikifahamu
 22. yakifahamu
Negation
 1. nisipofahamu
 2. usipofahamu
 3. asipofahamu
 4. tusipofahamu
 5. msipofahamu
 6. wasipofahamu
 7.  
 8. kisipofahamu
 9. visipofahamu
 10.  
 11. usipofahamu
 12. isipofahamu
 13.  
 14. lisipofahamu
 15. yasipofahamu
 16.  
 17. isipofahamu
 18. zisipofahamu
 19.  
 20. usipofahamu
 21. zisipofahamu
 22. yasipofahamu

Conditional 2

Affirmation
 1. ningefahamu
 2. ungefahamu
 3. angefahamu
 4. tungefahamu
 5. mngefahamu
 6. wangefahamu
 7.  
 8. kingefahamu
 9. vingefahamu
 10.  
 11. ungefahamu
 12. ingefahamu
 13.  
 14. lingefahamu
 15. yangefahamu
 16.  
 17. ingefahamu
 18. zingefahamu
 19.  
 20. ungefahamu
 21. zingefahamu
 22. yangefahamu
Negation
 1. nisingefahamu
 2. usingefahamu
 3. asingefahamu
 4. tusingefahamu
 5. msingefahamu
 6. wasingefahamu
 7.  
 8. kisingefahamu
 9. visingefahamu
 10.  
 11. usingefahamu
 12. isingefahamu
 13.  
 14. lisingefahamu
 15. yasingefahamu
 16.  
 17. isingefahamu
 18. zisingefahamu
 19.  
 20. usingefahamu
 21. zisingefahamu
 22. yasingefahamu

Conditional 3

Affirmation
 1. ningalifahamu
 2. ungalifahamu
 3. angalifahamu
 4. tungalifahamu
 5. mngalifahamu
 6. wangalifahamu
 7.  
 8. kingalifahamu
 9. vingalifahamu
 10.  
 11. ungalifahamu
 12. ingalifahamu
 13.  
 14. lingalifahamu
 15. yangalifahamu
 16.  
 17. ingalifahamu
 18. zingalifahamu
 19.  
 20. ungalifahamu
 21. zingalifahamu
 22. yangalifahamu
Negation
 1. nisingalifahamu
 2. usingalifahamu
 3. asingalifahamu
 4. tusingalifahamu
 5. msingalifahamu
 6. wasingalifahamu
 7.  
 8. kisingalifahamu
 9. visingalifahamu
 10.  
 11. usingalifahamu
 12. isingalifahamu
 13.  
 14. lisingalifahamu
 15. yasingalifahamu
 16.  
 17. isingalifahamu
 18. zisingalifahamu
 19.  
 20. usingalifahamu
 21. zisingalifahamu
 22. yasingalifahamu

Narrative

Affirmation
 1. nikafahamu
 2. ukafahamu
 3. akafahamu
 4. tukafahamu
 5. mkafahamu
 6. wakafahamu
 7.  
 8. kikafahamu
 9. vikafahamu
 10.  
 11. ukafahamu
 12. ikafahamu
 13.  
 14. likafahamu
 15. yakafahamu
 16.  
 17. ikafahamu
 18. zikafahamu
 19.  
 20. ukafahamu
 21. zikafahamu
 22. yakafahamu
Negation
 1. NE
 2. NE
 3. NE
 4. NE
 5. NE
 6. NE
 7.  
 8. NE
 9. NE
 10.  
 11. NE
 12. NE
 13.  
 14. NE
 15. NE
 16.  
 17. NE
 18. NE
 19.  
 20. NE
 21. NE
 22. NE