Yëgle yu

 1. entschlossen

Méngaleeg adjective

 1. entschlossen
 2. entschlossener
 3. entschlossensten

Declension ak jumtukaayu xàmmeel

Góor
 1. der entschlossene
 2. des entschlossenen
 3. dem entschlossenen
 4. den entschlossenen
Jigéen
 1. die entschlossene
 2. der entschlossene
 3. der entschlossenen
 4. die entschlossenen
maandu
 1. das entschlossene
 2. des entschlossene
 3. dem entschlossenen
 4. das entschlossenen
mbooloo
 1. die entschlossenen
 2. der entschlossenen
 3. den entschlossenen
 4. die entschlossenen

Declension ak jumtukaayu xàmmeedil

Góor
 1. ein entschlossener
 2. eines entschlossenen
 3. einem entschlossenem
 4. einen entschlossenen
Jigéen
 1. eine entschlossene
 2. einer entschlossene
 3. einer entschlossener
 4. eine entschlossener
maandu
 1. ein entschlossenes
 2. eines entschlossenes
 3. einem entschlossenem
 4. ein entschlossenen
mbooloo
 1. - entschlossene
 2. - entschlossene
 3. - entschlossenen
 4. - entschlossener

Declension waliif juumtukaay

Góor
 1. entschlossener
 2. entschlossenen
 3. entschlossenen
 4. entschlossenen
Jigéen
 1. entschlossene
 2. entschlossene
 3. entschlossenen
 4. entschlossenen
maandu
 1. entschlossenes
 2. entschlossenes
 3. entschlossenen
 4. entschlossenen
mbooloo
 1. entschlossenen
 2. entschlossenen
 3. entschlossenen
 4. entschlossenen

Méngalewu

Declension ak jumtukaayu xàmmeel

Góor
 1. der entschlossene
 2. des entschlossenen
 3. dem entschlossenen
 4. den entschlossenen
Jigéen
 1. die entschlossene
 2. der entschlossene
 3. der entschlossenen
 4. die entschlossenen
maandu
 1. das entschlossene
 2. des entschlossene
 3. dem entschlossenen
 4. das entschlossenen
mbooloo
 1. die entschlossenen
 2. der entschlossenen
 3. den entschlossenen
 4. die entschlossenen

Declension ak jumtukaayu xàmmeedil

Góor
 1. ein entschlossener
 2. eines entschlossenen
 3. einem entschlossenem
 4. einen entschlossenen
Jigéen
 1. eine entschlossene
 2. einer entschlossene
 3. einer entschlossener
 4. eine entschlossener
maandu
 1. ein entschlossenes
 2. eines entschlossenes
 3. einem entschlossenem
 4. ein entschlossenen
mbooloo
 1. keine entschlossene
 2. keiner entschlossene
 3. keinen entschlossenen
 4. keine entschlossener

Declension waliif juumtukaay

Góor
 1. entschlossener
 2. entschlossenen
 3. entschlossenen
 4. entschlossenen
Jigéen
 1. entschlossene
 2. entschlossene
 3. entschlossenen
 4. entschlossenen
maandu
 1. entschlossenes
 2. entschlossenes
 3. entschlossenen
 4. entschlossenen
mbooloo
 1. entschlossenen
 2. entschlossenen
 3. entschlossenen
 4. entschlossenen

Superlative

Declension ak jumtukaayu xàmmeel

Góor
 1. der entschlossenste
 2. des entschlossensten
 3. dem entschlossensten
 4. den entschlossensten
Jigéen
 1. die entschlossenste
 2. der entschlossenste
 3. der entschlossensten
 4. die entschlossensten
maandu
 1. das entschlossenste
 2. des entschlossenste
 3. dem entschlossensten
 4. das entschlossensten
mbooloo
 1. die entschlossensten
 2. der entschlossensten
 3. den entschlossensten
 4. die entschlossensten

Declension ak jumtukaayu xàmmeedil

Góor
 1. ein entschlossenster
 2. eines entschlossensten
 3. einem entschlossenstem
 4. einen entschlossensten
Jigéen
 1. eine entschlossenste
 2. einer entschlossenste
 3. einer entschlossenster
 4. eine entschlossenster
maandu
 1. ein entschlossenstes
 2. eines entschlossenstes
 3. einem entschlossenstem
 4. ein entschlossensten
mbooloo
 1. keine entschlossenste
 2. keiner entschlossenste
 3. keinen entschlossensten
 4. keine entschlossenster

Declension waliif juumtukaay

Góor
 1. entschlossenster
 2. entschlossensten
 3. entschlossensten
 4. entschlossensten
Jigéen
 1. entschlossenste
 2. entschlossenste
 3. entschlossensten
 4. entschlossensten
maandu
 1. entschlossenstes
 2. entschlossenstes
 3. entschlossensten
 4. entschlossensten
mbooloo
 1. entschlossensten
 2. entschlossensten
 3. entschlossensten
 4. entschlossensten