Yëgle yu

  1. пережить
  2. переживаться
  3. переживаться
  4. пережить
  5. пережиться

Declension singular

    1. Jëmm 2. Jëmm 3. Jëmm
Teew   ne ne ne
Luy ñëwi   переживу переживешь переживет
Wéy bu woyof Góor пережил
Jigéen пережила
maandu пережило

Declension mbooloo

    1. Jëmm 2. Jëmm 3. Jëmm
Teew   ne ne ne
Luy ñëwi   переживем переживете переживут
Wéy bu woyof пережили