Yëgle yu

  1. куриться
  2. куриться
  3. куриться
  4. -
  5. -

Declension singular

    1. Jëmm 2. Jëmm 3. Jëmm
Teew   ne ne курится
Luy ñëwi   ne ne будет куриться
Wéy bu woyof Góor курился
Jigéen курилась
maandu курилось

Declension mbooloo

    1. Jëmm 2. Jëmm 3. Jëmm
Teew   куримся куритесь курятся
Luy ñëwi   будем куриться будете куриться будут куриться
Wéy bu woyof курились