Yëgle yu

 1. stark

Méngaleeg adjective

 1. stark
 2. stärker
 3. stärksten

Declension ak jumtukaayu xàmmeel

Góor
 1. der starke
 2. des starken
 3. dem starken
 4. den starken
Jigéen
 1. die starke
 2. der starke
 3. der starken
 4. die starken
maandu
 1. das starke
 2. des starke
 3. dem starken
 4. das starken
mbooloo
 1. die starken
 2. der starken
 3. den starken
 4. die starken

Declension ak jumtukaayu xàmmeedil

Góor
 1. ein starker
 2. eines starken
 3. einem starkem
 4. einen starken
Jigéen
 1. eine starke
 2. einer starke
 3. einer starker
 4. eine starker
maandu
 1. ein starkes
 2. eines starkes
 3. einem starkem
 4. ein starken
mbooloo
 1. - starke
 2. - starke
 3. - starken
 4. - starker

Declension waliif juumtukaay

Góor
 1. starker
 2. starken
 3. starken
 4. starken
Jigéen
 1. starke
 2. starke
 3. starken
 4. starken
maandu
 1. starkes
 2. starkes
 3. starken
 4. starken
mbooloo
 1. starken
 2. starken
 3. starken
 4. starken

Méngalewu

Declension ak jumtukaayu xàmmeel

Góor
 1. der starke
 2. des starken
 3. dem starken
 4. den starken
Jigéen
 1. die starke
 2. der starke
 3. der starken
 4. die starken
maandu
 1. das starke
 2. des starke
 3. dem starken
 4. das starken
mbooloo
 1. die starken
 2. der starken
 3. den starken
 4. die starken

Declension ak jumtukaayu xàmmeedil

Góor
 1. ein starker
 2. eines starken
 3. einem starkem
 4. einen starken
Jigéen
 1. eine starke
 2. einer starke
 3. einer starker
 4. eine starker
maandu
 1. ein starkes
 2. eines starkes
 3. einem starkem
 4. ein starken
mbooloo
 1. keine starke
 2. keiner starke
 3. keinen starken
 4. keine starker

Declension waliif juumtukaay

Góor
 1. starker
 2. starken
 3. starken
 4. starken
Jigéen
 1. starke
 2. starke
 3. starken
 4. starken
maandu
 1. starkes
 2. starkes
 3. starken
 4. starken
mbooloo
 1. starken
 2. starken
 3. starken
 4. starken

Superlative

Declension ak jumtukaayu xàmmeel

Góor
 1. der starkste
 2. des starksten
 3. dem starksten
 4. den starksten
Jigéen
 1. die starkste
 2. der starkste
 3. der starksten
 4. die starksten
maandu
 1. das starkste
 2. des starkste
 3. dem starksten
 4. das starksten
mbooloo
 1. die starksten
 2. der starksten
 3. den starksten
 4. die starksten

Declension ak jumtukaayu xàmmeedil

Góor
 1. ein starkster
 2. eines starksten
 3. einem starkstem
 4. einen starksten
Jigéen
 1. eine starkste
 2. einer starkste
 3. einer starkster
 4. eine starkster
maandu
 1. ein starkstes
 2. eines starkstes
 3. einem starkstem
 4. ein starksten
mbooloo
 1. keine starkste
 2. keiner starkste
 3. keinen starksten
 4. keine starkster

Declension waliif juumtukaay

Góor
 1. starkster
 2. starksten
 3. starksten
 4. starksten
Jigéen
 1. starkste
 2. starkste
 3. starksten
 4. starksten
maandu
 1. starkstes
 2. starkstes
 3. starksten
 4. starksten
mbooloo
 1. starksten
 2. starksten
 3. starksten
 4. starksten